utolsó frissítés: 2015. jún. 25.


TARTALOM

I. Bevezetés [html] [pdf, 59.1 k]

II. A politikai identitás [html] [pdf, 393.5 k]

II.1. Az identitáskérdés a filozófiai hagyományok vitáiban

II.1.1. A dualista paradigma és a hermeneutikai reflexió

II.1.2. Esszencializmus és konstruktivizmus

II.2. A cselekvő közösségek identitása

II.2.1. A politika mint „mi-világ”

II.2.2. A cselekvő közösségek kosellecki fogalma

II.3. A politikai identitás szerkezete

II.3.1. A polarizációs modell kritikája

II.3.2. A hárompólusú modell

II.3.3. Modernitás, kettős határ, politikai képzelet

III. A nemzeti identitás mint politikai identitás [html] [pdf, 523 k]

III.1. A nemzetfogalom aporiái

III.1.1.Politikai versus kulturális nemzet

III.1.2. Esszencializmus és instrumentalizmus

III.1.3. Etnikai versus közpolgári nacionalizmus

III.2. A nemzet mint politikai közösség

III.2.1. A modernizmus paradigmája

III.2.1.1. Szociokulturális-kommunikációs elméletek

III.2.1.2. Gazdasági elméletek

III.2.1.3. Politikai elméletek

III.2.2. A nemzeti identitás hárompólusú szerkezete

III.2.2.1. A nemzet mint a modernitás egyetlen formája

III.2.2.2. A „mi” és a nemzet kettős határa

III.2.2.3. „Ők” – az ellenségképek nemzetet konstituáló szerepe

III.2.2.4. A nemzet horizontja: nemzetépítés és etnicitás

IV. Jobb és bal mint identitáskonstrukciók [html] [pdf, 220.4 k]

IV.1. A bal-jobb ellentét értelmezései

IV.1.1.Történeti magyarázatok

IV.1.2.Funkcionalista magyarázatok

IV.1.3. Szimbolista magyarázatok

IV.2. Bal és jobb: az identitások funkcionalizálódása

IV.2.1. A politikai versenyszféra szabályozása

IV.2.2. Funkcionalizmus és határképzés

V. Konklúziók [html] [pdf, 125.7 k]

Bibliográfia [html] [pdf, 179.5 k]